Sunday, December 28, 2008

Dari meja editor.

Assalamualaikum kepada sidang pembaca yang dirahmati oleh ALlah.Sidang editor albayan mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pembaca kerana sudi menatap albayan edisi Jan 2009.

ALhamdulillah Albayan mengambil sedikit ruang untuk mengucapkan selamat tahun baru 2009 kepada semua sidang pembaca dengan memanjatkan ribuan kesyukuran yang tidak terhingga kepada pencipta kita iaitu ALlah yang maha besar.

Bermula pada bulan Januari 2009,albayan akan dijual dengan harga RM2,sebagai kos penyelenggaraan dan selebihnya akan dimasukan kedalam tabung Madrasah Tahfiz Ashraful Madaris,Kulim dan Pusat Hafazan Al-Qur’an An-Nadwi,Sungai Petani.

Sidang aditor albayan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para pembaca yang memberi sokongan bagi menjayakan pengeluaran risalah ini.Semoga mendapat balasan yang setimpal dari ALlah.

Albayan kini boleh dilawati di albayan2.blogspot.com.

Salam hormat dari editor.

benhussin.blogspot.

Mutiara Kalam.

Oleh:Ust.Qamarruzzama an-nadwi.

Kaulah

Cahaya Yang Abadi

Dan Kami Para Bunga Api

Hanyalah

Wujud Barang Sesaat

Dan Itupun

Saat Yang Kau Pinjamkan.

Tokoh

Oleh:Ust.Amir an-nadwi.

Syed Abul Hasan ‘Ali Hasani an-nadwi

mula mempelajari bahasa ‘Arab dari Syaikh Khalil bin Muhammad Al-Yamani.Kemudian beliau belajar kesusasteraan ‘Arab dari Dr.SyaikhTaqiyyudin Al-Hilaaly dari Magribi.Kemudian selama dua tahun beliau belajar tentang ilmu Hadis,paling banyak beliau mendapatkan ilmu Hadis dari Syaikh Hydar Hasan,seorang ahli Hadis yang terkenal.

Syed Abul Hasan ‘Ali Hasani menyambung pelajarannya di Lahore dengan mempelajari ilmu tafsir al-Qur’an di bawah asuhan seorang ahli tafsir iaitu Maulana Syaikh Muhammad Ali.

Setelah tamat pengajiannya,beliau kembali ke Lucnow dan menjadi seorang pendidik di Darul Ulum di bawah organisasi Nadwatul Ulama.Di samping mengajar beliau juga menjadi pengarang tetap majalah Ad Dliyaa berbahasa ‘Arab yang diterbitkan oleh Nadwatul Ulama.

Dalam pada itu beliau berkesempatan mengarang buku-buku dalam bahasa ‘Arab dan Urdu. Buku beliau yang pertama kali diterbitkan berjudul ‘siratus Sayyid Ahmad Asy-Syahid’ ditulis dan diterbitkan oleh Sayyid Rasyid Riza pada tahun 1931,ketika itu beliau berumur 16 tahun.

Kemudian Syed ‘Abul Hasan berhijrah ke Delhi,di sana beliau bertemu dengan Dae’i Mujaddid Al-‘Azhim Syaikh Muhammad Ilyas.Pertemuan ini merupakan satu titik perubahan dalam kehidupan beliau.

[bersambung pada bulan hadapan]

Hadis.

Oleh:Ust.Amir an-nadwi.

Dari Abu Hurairah r.a berkata,saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda ‘Demi ALlah,sesungguhnya saya membaca Istighfar [meminta ampun] dan bertaubat kepada ALlah setiap hari lebih dari tujuh puluh kali’.

[Hadis riwayat al-Bukhari]

Demikianlah tuntutan Rasulullah s.a.w kepada kita umat Islam yang percaya kepada ajaran dan tuntutanNya,sebab istighfar itu bagi manusia merupakan satu alat yang terbaik untuk taqarrub mendekatkan diri kepada ALlah.

Sebab disitu ada pengertian pengakuan kita sebagai hamba yang lemah,disamping pengakuan kita terhadap kebesaran ALlah dan kekuasaanNya yang mutlak dan tidak terbatas.

Firman ALlah s.w.t yang bermaksud ‘Mintalah ampun kepada Tuhanmu dengan membaca istighfar,dan kembali bertaubat kepadaNya’.

[S.Hud:ayat 3]

Tafsir al-Qur’an.

Oleh: Ust.Qamaruzzaman an-nadwi.

Surah al-Fatihah.

Keistimewaan Surah Fatihah.

Dari Hz..Abu Said al-Maali r.a,Nabi s.a.w bersabda kepada beliau sebesar-besar surah ialah al-Fatihah.

Nabi s.a.w bersabda kepada Hz.Ubay bin Kaab r.a ‘Tiada ada samanya al-Fatihah dalam Taurat,Injil,Zabur dan al-Qur’an sendiri

Dari Ibnu Abbas r.a ,Nabi s.a.w bersabda ‘Aku dianugerahkan dua cahaya yang mana tidak dianugerahkan kepada mana-mana Nabi iaitu Fatihatul Kitab dan beberapa ayat diakhir surah al-Baqarah’.

Dari Abu Hurairah r.a,sesiapa yang membaca surah al-Fatihah,setiap ayat yang dibaca itu lansung dijawab oleh ALlah s.w.t.

Dari Hz.Anas r.a sabda Nabi ‘Bila engkau membaca surah al-Fatihah dan surah al-Ikhlas,maka amanlah engkau dari segala sesuatu kecuali maut’.

Dari Hz.Ma’qal bin Yaasar r.a nabi s.a.w bersabda ‘Diberikan kepadaku surah al-Fatihah lansung dari ‘arasy Nya’..Dari Abu Said al-Khuari r.a ,Nabi s.a.w ditanya mengenai surah al-Fatihah dan baginda menjawab surah al-Fatihah adalah ubat.

Ulama-ulama telah bersepakat bahawa al-Qur’an adalah ubat.Ada yang berpendapat hanyalah ubat untuk rohani,tetapi sebahagian besar berpendapat juga ubat untuk jasmani.

[bersambung pada bulan hadapan]

Nama surah-surah al-Qur’an.

Al-Baqarah Lembu betina

Ali ‘Imran Keluarga ‘Imran

An-Nisa’ Perempuan-perempuan

Al-Maidah Hidangan

Al-An’am Binatang ternak

Al-A’raf Tempat yang tinggi

Al-Anfal Rampasan perang

Sejarah ringkas al-Qur’an.

Oleh Ust.Amir an-nadwi

Selesai berucap,Jibril pun segera menghilang.Bagi Nabi s.a.w peristiwa ini merupakan sesuatu yang pertama kali dialaminya dan tidak menduga akan terjadi keatas dirinya.Tentu saja perasaan cemas dan bingung timbul didalam hati baginda.Tidak dapat dibayangkan oleh Nabi s.a.w apakah perkara yang akan terjadi pada dirinya selepas ini.

Apakah akan beroleh rahmat dan kebahagiaan atau bahaya dan kebinasaan.Debngan perasan harap dan cemas,Nabi s.a.w segera meninggalkan gua Hira’,pulang dengan membawa pertanyaan –pertanyaan yang tidak terjawab dengan peristiwa yang baru berlaku itu.

Sampai sahaja dirumah Nabi s.a.w berkata kepada isterinya iaitu Siti Khadijah r.a ‘Zammiluni,zammiluni [selimuti aku,selimuti aku]’,lalu Nabi s.a.w segera diselimuti oleh isterinya.Isteri yang arif dan bijaksana merasakan sesuatu telah terjadi keatas suaminya.Setelah tenang barulah Nabi s.a.w menceritakan peristiwa yang berlaku itu kepada isterinya.

[bersambung]

Soal jawab

Dikelola oleh. :Ust.Amir an-nadwi

Soal: Apakah hukum mengganti imam yang batal dipertengahan solatnya?

Jawapan: Imam yang batal dalam solat berjamaah,para fuqaha’ berselisih pendapat mengenai hukumnya.Imam as-Syafie

berpendapat wajib mengganti imam yang batal solatnya itu.Manakala Imam Maliki berpendapat hukumnya adalah sunat .

manakala Imam Hanafi pula berpendapat adalah afdhal[lebih baik].Imam Hambali pula berpendapat hukumnya adalah harus.

Soal: Apakah syarat yang perlu bagi menjadi imam?

Jawapan: Perkataan imam didalam bahasa Arab bermaksud ikutan,atau ketua.yang memimpin orang rama,maka Islam telah meletakkan beberapa syarat.

1.Hendaklah alim didalam ilmu feqah.

2.Membersihkan diri dan hati dari sifat mazmumah.

3.Memelihara dan membersihkan diri dengan melakukan kerja-kerja taat dan meninggalkan perbuatan munkar.

4.Bersikap kasih saying dan menghormati orang ramai.

5.Mempunyai kesabaran yang kuat.

6.Bersikap adil dan sederhana.

7.Sentiasa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.

8.Menyampaikan dakwah dan nasihat.

9.Tegas mempertahankan kebenaran.

[sebarang kemusykilan boleh diajukan kepada sidang editor ruangan soal jawab]

Muhasabah.

Disunting oleh: Ust.Amir an-nadwi.

Hukum orang yang meninggalkan solat.

Dari Ubaidah bin Samit,Rasulullah s.a.w telah bersabda ‘ Jangan menyekutukan ALlah dengan sesuatu apa pun,walaupun anda akan dibunuh atau dibakar hidup-hidup atau disalib.Jangan tinggalkan solat dengan sengaja sampai anda terkeluar dari agama Islam.Jangan mengingkari ALlah sampai anda dimurkaiNya.Jangan meminum arak,kerana itulah ibu segala maksiat’.

[Hadis riwayat at-thabrani]

Kufur orang yang menolak dan meninggalkan solat.`Setiap umat Islam yang baligh lagi berakal,apabila meninggalkan satu solat yang lima waktu,sedangkan ia menafikan kefardhuannya atau menafikan satu rukun solat,maka ia dihukamkan murtad mengikut ijma’ para ulama.

Dalam hal ini Syaikh Abdul Qader al-Jailani telah sependapat dengan Imam al-Ghazali.

Dari Jabir bin abdillah,Rasulullah s.a.w telah bersabda dengan maksudnya’Sesungguhnya diantara seorang lelaki,syirik dan kufur ialah meninggalkan solat’.

[Hadis riwayat Muslim dan Ahmad]

Info sihat.

Khasiat kurma.

Kurma adalah sejenis tumbuhan [palma] atau dikenali dalam bahasa saintifiknya sebagai Phonex dactylifera yang berbuah dan boleh dimakan samaada yang masak atau yang mentah.Kebanyakkan pokok kurma tumbuh di Negara-negara Arab dan mempunyai berbagai-bagai jenis.

Dikalangan penduduk di Negara-negara Arab,kurma adalah makanan utama mereka.Malah di kalangan orang kita juga,kurma menjadi bahan makanan yang digemari.Selain rasanya yang manis dan tahan lama serta tidak perlu dimasak,kurma juga mempunyai khasiat yang banyak dan menjadi makanan utama Baginda Rasulullah s.a.w.

Dari Abdullah bin Jaafar katanya,aku melihat Rasulullah s.a.w memakan buah-buahan dengan kurma masak.

[bersambung bulan hadapan]

Tip Nabawi

Oleh Ustaz Qamaruzzaman an-nadwi

Rahsia ibu para wali dahulu membesarkan anak-anak mereka adalah satu darinya ketika hendak menyusukan anak-anak ,mereka akan mengambil wudhu’ terlebih dahulu dan sepanjang masabayi meminum susu bayi meminum susu dengan menumpukan seluruh perhatian dan ingatannya hanya pada ALlah.

Rasulullah s.a.w Beritahu Tanda-Tanda Kiamat Kecil.

Disunting oleh:Ust.Amir an-nadwi

  1. Nampak fitnah dan banyak pembunuhan.

“ Sesungguhnya dari belakang kalian ada beberapa fitnah seperti segumpal malam yang gelap,seorang pada pagi hari Mukmin maka pada petang hari Kafir,dan pada petang hari Mukmin sedang pada pagi harinya Kafir,dia menjual agamanya dengan harta benda dunia”. [Hadis riwayat Muslim]

“ Demi diriku yang ditanganNya,tidak hilang dunia itu sehingga datang kepada manusia satu masa,pembunuh tidak tahu mengapa dia membunuh,dan yang terbunuh tidak tahu mengapa dia terbunuh.Lalu ditanya,”Hai Rasulullah,mengapa terjadi hal itu?”Jawabnya “Kacau bilau,iaitu pembunuhan,si pembunuh dan yang terbunuh masuk kedalam neraka’.

[Hadis riwayat Muslim]

2. Tesebarnya keburukan,kekejian dan kemungkaran.

“ Sesungguhnya sebahagian tanda-tanda kiamat itu adalah jika ilmu itu terangkat,kebodohan menjadi jelas,perzinaan tersebar,minuman keras diminum,wanita bertambah banyak sedang lelaki berkurangan,sehingga lima puluh wanita berbanding dengan seorang lelaki”. [Hadis riwat Anas bin Malik]

3. Bertebaran juru dakwah yang menyesatkan dan pemimpin yang menyimpang dari hokum ALlah.

Sungguh Rasulullah bersabda bahawa pada akhir zaman juru dakwah yang menyesatkan bertambah banyak,para imam yang jahat lagi buruk mengundang masyarakat kepada bid’ah dan kekejian.Mereka menghiasi untuknya sikap jalan orang yang mengikuti hawa nafsu dan syahwat.

“ Hanya saja Aku khuatir kepada umatku para imam yang menyesatkan,dan apabila diletakkan pedang pada umatku tidak diangkat daripadanya sampai hari kiamat”.

[Hadis riwayat at-Tirmizi]

4. Kebaikan dan hujan semakin sedikit,dan sering timbul gempa serta banjir.

Dari Aisyah katanya Rasulullah s.a.w bersabda “ Akan terjadi pada akhir umat ini gerhana,serapan bumi dan lemparan bumi.Aku bertanya “Hai Rasulullah,apakah kita akan binasa,sedang ada pada kita orang-orang yang soleh?”Rasulullah menjawab,”Ya,jika nampak keburukkan dengan nyata”.

[Hadis riwat at-Tirmizi]

5. Kebebasan wanita dan terlepasnya mereka

Dari tata susila yang utama dengan berpakaian hampir telanjang.

“ Dua golongan bakal jadi penduduk neraka.Aku belum melihat kedua-duanya.Satu golongan bersama mereka cemeti seperti ekor-ekor sapi,mereka memukuli manusia dengannya.Dan kaum wanita berpakaian telanjang,berjalan dengan gaya menawan,kepala mereka seperti pundak unta.Mereka tidak memasuku syurga,dan tidak mendapatkan baunya sedangkan baunya dapat dicium dari jarak lima ratus tahun”.

[Hadis riwayat Muslim] [bersambung]

Iklan.

Untuk mendapatkan naskah albayan keluara

akan datang,atau ingin berlanggan selama setahun dengan harga RM:25.00 [termasuk kos penghantaran] tuan/puan bolehlah berhubung terus dengan Ust.Qamaruzzaman dialamat Madrasah Ashraful Madaris Kulim,No:36 Taman Melawis,Kg.Keladi,09000 Kulim.Tel:013-4849471.

[layari:albayan2.blogspot.com]

Kelas Hafazan al-Qur’an di Sungai Petani.

Sila hubungi Ust.Amir ditalian 0137338966.

Pendaftaran dibuka sekarang.

Wednesday, December 3, 2008

Kelebihan bulan Zulhijjah

Bulan Zulhijjah khususnya 10 hari yang awal adalah hari-hari yang istimewa. Kita digalakkan memperbanyakkan amalan kerana ganjaran yang sangat besar disediakan oleh Allah. Peluang begini tidak mungkin dilepaskan begitu saja oleh orang-orang yang beriman . Beberapa hadith Nabi SAW tentang kelebihan melakukan amal saleh pada 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah.

Kelebihan beramal pada 10 hari dalam bulan Zulhijjah

Beberapa hadith Nabi SAW tentang kelebihan melakukan amal saleh pada 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah.

1) Sabda Nabi SAW “Tiadalah hari yang lebih baik dilakukan amal saleh di sisi Allah Taala daripada hari-hari ini (10 hari bulan Zulhijjah)”Para sSahabat bertanya “ Wahai Rasulallah , walaupun jihad di jalan Allah? Jawab Nabi SAW “ Walaupun jihad di jalan Allah, melainkan seorang yang keluar (untuk berjihad) dengan harta benda dan jiwa raganya dan kemudiannya ia tidak kembali dengan sesuatu pun (ia mati syahid)” Riwayat jemaah melainkan Imam Muslim dan an Nasa’i

2) Riwayat Tabrani, Ahmad daripada Ibn Umar bahawa Nabi SAW bersabda “ Tiadalah hari-hari yang lebih besar dan lebih disukai Allah dilakukan amal saleh padanya daripada hari-hari 10 Zulhijjah, maka perbanyakkanlah tahlil, takbir dan tahmid”.

3) Riwayat Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda “ Tiada hari yang lebih disukai Allah taala dilakukan ibadah padanya daripada 10 hari dalam bulan Zulhijjah, puasa setiap hari daripadanya sama seperti puasa setahun, melakukan qiamullail pada setiap daripada malamnya sama dengan melakukan qiamullaih pada malam al Qadr (lailatul qadr) Riwayat Tarmizi, Ibn Majah dan Baihaqi.

4) Imam al Auza’ie berkata “ Telah sampai kepadaku bahawa melakukan amalan pada salah satu hari daripada 10 Zulhijjah sama seperti berperang di jalan Allah, berpuasa disiangnya dan berjaga pada malam harinya melainkan seseorang yang berjihad kemudian ia dikurniakan dengan kelebihan syahid.

5) Ibn Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada hari-hari 10 Zulhijjah dalam keadaan bertakbir , lalu orang ramai bertakbir bersama-sama mereka. Riwayat Bukhari.

6) Sahabat Nabi Sai’d bin Jubair , apabila masuk sahaja bulan Zulhijjah dia bersungguh-sungguh melakukan amalan, sehingga tidak dapat dikira.

7) Menurut Ibn Abbas ayat Allah “ Dan sebutlah nama Allah pada hari-hari tertentu” ialah 10 hari dalam bulan Zulhijjah

Syarat memasuki syurga ALlah

Disunting oleh:Ust.Amir an-nadwi

Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w bersabda, “ Apakah kamu semuanya suka untuk memasuku syurga?”, mereka berkata “ Ya , wahai Rasulull ,” Rasulullah s.a.w bersabda “ Sedikitlah dalam berangan-angan dan tetapkanlah ajalmu di depan mata dan malulah kamu kepada ALlah dengan sebenar-benarnya malu.”Mereka berkata “ Wahai Rasulullah,kami semuanya malu kepada ALlah.” Rasulullah s.a.w menjawab “Yang dikatan malu kepada ALlah bukanlah seperti itu,tetapi malu kepada ALlah ialah tidak melupakan kubur serta kehancuran tubuh,tidak melupakan perut serta makanan yang terdapat didalamnya,tidak melupakan kepala dan apa yang difikirkannya.Orang yang menginginkan kemulian akhirat,maka ia akan meninggalkan perhiasan dunia,pada waktu itulah seorang hamba baru boleh dikatan malu kepada ALlah dan disitu pula dia mendapat perlindungan daripada ALlah.”

Tokoh

Oleh:Ust.Amir an-nadwi.

Syed Abul Hasan ‘Ali Hasani an-nadwi dilahirkan di India daerah Rai Braily,pada bulan Muharram tahun 1332 Hijrah[1941 Masehi].Beliau adalah putera kepada seorang ulama terkemuka Maulana Hakim Allamah Abdul Hayyi yang mempunyai darah keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib.Bapanya juga adalah seorang pengarang yang banyak mengarang kitab-kitab.Bapanya meninggal pada tahun 1341 H semasa beliau berumur 9 tahun.

Syed Abul Hasan dilahirkan dari keluarga yang amat kuat beribadat,menjaga tauhid dan aqidah Islam,dan amat tegas memerangi bid’ah.

Syed Abul Hasan mempelajari al-Quran,bahasa Urdu dan Parsi dari ibunya sendiri.Semasa berumur 12 tahun beliau mula mempelajari bahasa Inggeris dan bahasa Arab.

Selepas itu,Syed Abul Hasan mula belajar secara formal di Nadwatul Ulama,Lucknow,

India. [bersambung pada bulan hadapan]

Sejarah ringkas al-Qur'an

Oleh Ust.Amir an-nadwi

Al-Qur’an diturunkan oleh ALlah kepada Nabi Muhammad s.a.w pada malam hari dibulan ramadhan.Semasa Nabi beruzlah[berkhalwat] didalam Gua Hira’ maka datanglah malaikat Jibril a.s lalu berkata kepada Nabi s.a.w “Iqra’ ,[bacalah],kerana Nabi s.a.w seorang yang ummi [tidak tahu membaca dan menulis].

Lalu Nabi s.a.w menjawab “ma ana biqari”[aku tidak tahu membaca].Lantas Jibril memeluk Nabi s.a.w dengan kuat sehingga Nabi s.a.w merasa sesak nafasnya.Jibril melepas pelukannya dan menyuruh Nabi s.a.w membaca sekali lagi,Nabi tetap menjawab aku tidak tahu membaca,lalu Jibril memeluk Nabi s.a.w sekali lagi dengan kuat sehingga sekali lagi Nabi s.a.w merasa sesak nafasnya.

Jibril melepaskan pelukannya dan membaca surah al-Alaq yang bererti “ Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ,Dia mencipta manusia dari segumpal darah.Bacalah dan Tuhanmu itu maha pemurah.Yang mengajar dengan pena.Mengajar kepada manusia,apa yang belum diketahuinya”. [bersambung]

Muhasabah

Disunting oleh: Ust.Amir an-nadwi.

Kita hendaklah meningkatkan amalan kita dalam kehidupan seharian untuk mendapatkan syurga ALlah.Segala amalan yang kita lakukan hendaklah ikhlas kerana ALlah semata-mata dan sentiasa mengharapkan keredhaan dari ALlah.

Melakukan apa yang diperintahkan oleh ALlah dan Rasul adalah kewajipan sebagai individu Muslim.Oleh itu kita sama sekali dilarang oleh ALlah dan Rasul untuk terlalu mencintai dunia sehingga lupa bahawa pada satu masa nanti kita akan mati.

Perhiasan dunia banyak membawa kita kepada kelalaian untuk meningkatkan iman dan amal kita kepada ALlah.

Soal jawab.

Dikelola oleh:Ust.Amir an-nadwi

Soal: Apakah hukum seorang lelaki melihat rambut perempuan bukan Islam ?

Jawapan: Menjaga mata dari melihat aurad wanita ajnabi adalah wajib.Rambut adalah termasuk dalam aurad wanita.Hukum melihat rambut seseorang bukan Islam adalah haram.

Dari Jarir bin Abdillah r.a menceritakan “ aku bertanya Rasulullah s.a.w berkenaan pandangan yang tiba-tiba”.Lalu Baginda menjawab “ Palingkanlah pandangan kamu itu.” [Hadis riwayat Imam Muslim]

Soal: Wajibkah saya mengqada’ puasa yang sudah lama saya tinggalkan?

Jawapan: Wajib mengqada puasa yang sudah lama ditinggalkan selagi seseorang itu mampu berpuasa.Wajib juga menghitung jumlah hari yang tertinggal itu.

Monday, December 1, 2008

Tib Nabawi.

Oleh:Ust.Qamaruzzaman an-nadwi

Untuk perlindungan dari segala makhluk,maka tutup dan kuncilah tingkap dan pintu kediaman atau harta anda dengan membaca 'Bismillahirramanirrahim'.InsyaALlah harta benda anda tidak akan diganggu oleh makhluk yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat.


Sejarah ringkas al-Qur'an.
Oleh:Ust.Amir an-nadwi

Al-Qur'an diturunkan oleh ALlah kepada Nabi Muhammad s.a.w pada malam hari dibulan Ramadhan.Semasa Nabi beruzlah [berkhalwat] didalam gua Hira',maka datanglah malaikat Jibril a.s lalu berkata kepada Nabi s.a.w "Iqra' [bacalah],kerana Nabi s.a.w seorang yang ummi [tidak tahu membaca dan menulis].

Lalu Nabi s.a.w menjawab "ma ana biqari"[aku tidak tahu membaca].Lantas Jibril a.s memeluk Nabi s.a.w dengan kuat sehingga Nabi s.a.w merasa sesak nafasnya.Jibril a.s melapas pelukkanya dan menyuruh Nabi s.a.w membaca sekali lagi.Nabi s.a.w tetap menjawab aku tidak tahu membaca,lalu Jibril a.s sekali lagi memeluk Nabi s.a.w dengan kuat sehingga sekali lagi Nabi s.a.w merasa sesak nafas.

Jibril a.s melepaskan pelukannya dan membaca surah al-Alaq yang beerti "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan,Dia mencipta manusia dari segumpal darah.Bacalah dan Tuhanmu itu maha pemurah.Yang mengajar manusia apa yang belum diketahuinya".
[bersambung]

Nama-nama al-Qur'an

Al- Qur'an. Bacaan
Al- Kitab .Kitab
Al- Bayan .Penjelasan
Adz- Zikr .Peringatan
Al-Huda. Pimpinan
An-Nur. Cahaya
An-Ni'mah .Kurnia
Al-Mau'izah. Pengajaran
Al- Furqan .Pembeza yang Haq dan Bathil
Al- Hukmu .Peraturan.

Hadis

Oleh:Ust.Amir an-nadwi

Dari Umar bin al-Khattab r.a berkata ,aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda "Sesungguhnya sah atau tidak sesuatu 'amal tergantung pada niat".
[Bukhuri dan Muslim]

Para ulama telah bersepakat bahawa niat itu sebagai rukun pertama dalam semua ibadah.Untuk membezakan antara ibadah dengan adat hanya dengan niat.Sesuatu adat lalu diniatkan mengikut tuntutan ALlah dan Rasulullah s.a.w, maka ia berubah menjadi ibadah yang diberi pahala oleh ALlah.


Tafsir al-Qur'an.
Oleh:Ust.Qamaruzzaman an-nadwi

Surah al-Fatihah bermakna pembukaan yang diturunkan di Mekah dengan mengandungi tujuh ayat.Dinamakan juga Ummul Kitab yang beerti Ibu Kitab,ini oleh kerana isi kandungan keseluruhan al-Qur'an yang begitu luas.

Dinamakan juga sab'an minal matsani yang bermakna tujuh yang diulang-ulang membacanya setiap rakaat didalam solat.Surah ini membuka kepada seluruh rahsia perhambaan manusia kepada Rabnya.Ia juga satu permintaan kepada ALlahuntuk kedihupan yang direhoiNya.Maka seluruh isi al-Qur'an adalah jawapan dari ALlah untuk sirotul mustaqim yang diminta oleh hambanya.

Al-Fatihah juga adalah surah yang lengkap [sempurna]yang pertama diturunkan dari ayat-ayat sebelumnya yang bermula dari surah al-Alaq,al-Muzammil dan al-Muddathir.Al-Fatihah juga dikenali sebagai surah Syifa' kerana ia dapat menyembuh berbagai penyakit.Nabi s.a.w bersabda "Surah ini melebihi apa yang didalam Taurat,Injil,Zabur dan surah lainnya didalam al-Qur'an sendiri, dan Syifa' untuk berbagai penyakit".

Surah ini juga memaklumkan kepada kita bahawa ALlah s.w.t mengajar manusia untuk meminta dariNya[pencipta] dan apa yang paling utama kita meminta kepadaNya.

Salam Aidil Adha

Sidang pengarang albayan mengucapkan Salam Aidil Adha minal aidil wal faizin kepada semua para pembaca,semoga ALlah melimpahi rahmatNya kepada kita semua.

albayan akan menemui para pembaca pada bulan hadapan [jan 2009].Dapatkan naskah anda dari ust.Qamaruzzaman ditalian 0134849473.

Sidang editor albayan mengucapkan Selamat Tahun Baru 2009.